Rockefeller, Vejle og Better Energy viser vejen

Resiliens - Rockefeller Foundation

Hvad har 160 millioner amerikanske dollar fra The Rockefeller Foundation, Vejle og Better Energy tilfælles?

Det er ingen tilfældighed, at Better Energy har valgt at placere deres kontor i Resilience House i Vejle.

Men hvad betyder resiliens egentligt?

Resiliens er kapaciteten af individer, organisationer og systemer til at overleve, tilpasse og vokse uanset, hvilke former for stressfaktorer og chok de oplever.

Vejle udvalgt som en af de 100 resiliente byer

Som den eneste by i Norden er Vejle blevet en del af The Rockefeller Foundations internationale bynetværk, 100 Resilient Cities, hvis overordnede formål er at skabe mere robuste byer. Det er et vigtigt skridt i retningen mod et bæredygtigt og robust velfærdssamfund.

Vejle er en af de udvalgte byer sammen med blandt andet New York, Los Angeles, Rom og Barcelona, som ansøgte om medlemskab, som forløb i perioden 2013-2016. En bemærkelsesværdig udvælgelse, da 1.000 byer verden over var med i overvejelsesprocessen. Hver by har fået bevillinger fra the Rockefeller Foundation til at ansætte en Chief Resilience Officer, teknisk support og ressourcer til udviklingen af en resiliensstrategi samt medlemskab i et globalt netværk, hvor værdifuld viden og udfordringer deles.

Fire strategiske indsatsområder

Som den første by i Europa har Vejle indført en resiliensstrategi. I perioden fra 2016 til 2020 vil Vejle igangsætte 41 initiativer inden for fire centrale indsatsområder: Den Samskabende By, Klima Resiliens, Social Resiliens og Smart City. Disse fire områder skal bl.a. medvirke til at skabe mere robuste byer.
Opførelsen af Resilience House er en af initiativerne i forbindelse med Klima Resiliens.

Resilience House er et enestående byggeri, hvis formål er at samle personer og virksomheder, som alle står sammen om fremtidens resiliente byløsninger inden for energi, vand, klima og data.

Better Energy i Resilience House

Resilience House skaber en ny kontekst for Better Energy. Nemlig muligheden for at bevæge sig ud over det traditionelle samarbejde.

”Vi er hele tiden bevidste om et fælles mål, som er at bringe verden tættere på en grønnere og mere resilient fremtid. Vores placering i Resilience House er en fantastisk mulighed, da vi her har mulighed for at indgå i et dynamisk fællesskab og videndele med andre personer og organisationer, som står over for de samme udfordringer. Interaktionen og fællesskabet skaber grundlag for at tænke bæredygtighed på en ny måde, som styrker vores interne sammenhængskraft i huset og samtidig bidrager til bæredygtige løsninger,” siger Communications Assistant, Malene Boisen Hansen, fra Better Energy.