Koncernen

Better Energy har en koncernstruktur bestående af et betydeligt antal selskaber, hvilket skyldes, at mange af solcelleparkerne er struktureret i specifikke selskaber, der ikke har anden aktivitet end at eje den pågældende solcellepark.

På denne måde kan alle nødvendige projektrettigheder i form af lejeaftaler til jord, serviceaftaler på driften, aftaler på afregningsprisen eller rettigheder på støtteordninger såvel som finansieringen placeres i et lukket system, der ikke påvirkes af øvrige selskaber i Better Energy-koncernen.

At strukturere solcelleparkerne i specifikke selskaber uden anden aktivitet er helt normalt inden for solcelle- såvel som vindmølleprojekter. Dette er også til fordel for den finansielle institution, der yder en finansieringspakke til projektet, da kreditvurderingen alene vedrører selve projektet og ikke den øvrige Better Energy-koncern eller anden gæld uden for selve projektet. Dette reducerer også finansieringsomkostningerne.

En anden fordel er, at det ligeledes gør et evt. salg af solcelleparken betydeligt nemmere, da parken ved overdragelsen af ejerandelene i det specifikke projektselskab kan sælges som en enkeltstående juridisk enhed.

De primære selskaber i Better Energy-koncernen er følgende:

 • Better Energy Development A/S
  Udviklings- og byggeselskab, der varetager projektudvikling, teknisk design, procurement og byggeri af solcelleparkerne.
 • Better Energy A/S
  Managementselskab, der varetager project management, administration, service og vedligeholdelse af solcelleparkerne.
 • Better Energy Generation A/S
  Energiselskab, der producerer grøn strøm fra solcelleparkerne og forsyner virksomheder og private med grøn energi.
 • ATsolar ApS
  Better Energy datterselskab med ansvar for bygning af solcelleparker, installation af solcelleanlæg, og drift og vedligeholdelse (O&M) service.

Få seneste nyheder